Dakelementen

Door de ruime ervaring is in principe elke kapvorm wel eens voorgekomen en kan hierdoor een optimaal product worden aangeboden. Sporen-scharnierdaken, gordingkappen en speciale vormen in allerlei varianten zijn mogelijk. De daksegmenten worden onder optimale condities geproduceerd en geleverd met het KOMO- en indien gewenst met een FSC-certificaat . Een goede begeleiding voor, tijdens en na levering is voor A&T Prefab vanzelfsprekend. Een veilige en vereenvoudigde montage van scharnierkappen is mogelijk met een door A&T Prefab in bruikleen meegeleverd hijsframe.

Sporenkap

Het uitgangspunt van een systeemkap is doorgaans een sporenkap, waarvan de constructieve dragende delen van muurplaat tot nok lopen, eventueel ondersteund door tussensteunpunten. Deze prefab daken worden ook wel scharnierdaken of klapdaken genoemd.

Gordingkap

Indien de constructieve uitwerking van de woning hier niet op is afgestemd kunnen er ook gording systeemdaken worden geproduceerd. Hierbij lopen de constructieve dragende delen van bouwmuur tot bouwmuur (meestal woningscheidende muren), eventueel afgesteund op dragende tussenmuren en of hulpspanten.